Dle Soutěžního řádu, odstavec 3.5. a 3.6. jsou kriteria pro Českou reprezentaci stanoveny takto:

Mezinárodní soutěže jsou: soutěže Evropského poháru, Mistrovství Evropy, Světový pohár a Mistrovství světa a jsou řízeny nadnárodní federací World Skate.

Česká reprezentace: Česká reprezentace ve freestyle scooteringu je vedena pod CSA a její členové reprezentují Českou republiku ve freestyle scooteringu na mezinárodním poli. Zároveň reprezentace propaguje aktivity CSA a pomáhá rozvoji freestyle scooteringu v ČR. Nominovaní jezdci do České reprezentace jsou na základě kriterií viz níže:

  • Českou reprezentaci nominuje a schvaluje VV CSA
  • Reprezentace pro rok 2024 je určena pro kategorii Masters: Muži (věk 18+)
  • Kritéria pro nominaci do reprezentace se rozdělují na objektivní („tvrdá) a subjektivní („měkká“) kritéria
  • Objektivní kritéria: Umístění v soutěžích (domácích i mezinárodních), konaných v předchozí sezóně
  • Subjektivní kritéria: Přínos jezdce pro popularizaci sportu, vysoká úroveň dovedností v daném sportu, dodržování antidopingových pravidel, práce v komunitě, důstojná reprezentace sportu a České republiky, aktuální forma / fyzická připravenost sportovce

Czech Scooter Association, z.s.

Bubenské nábřeží 306/13, Hala č. 11

170 00 Praha 7 - Holešovice

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© Copyright 2022 czechscootering.cz All Rights Reserved.